ESP, Esbo svenska pensionärer rf

Ordförandens spalt

 

Undersökning av digitalt användande inom ESP

Studerande Oskar Mansner (Novia) har gjort en förtjänstfull undersökning av det digitala användandet inom vår förening. Han är besökt alla klubbar och fått deltagarna att svara på en enkät.

Jag tackar alla 263 personer som bidragit till undersökningen. Det är fint att 78 % av svaranden uppger sig använda någon form av digital apparat (dator, pekplatta, smarttelefon). Användarna finns i alla ålderskategorier ända upp till över 90 år. Samma ålderskategorier finns för dem som inte använder något. Kanske kan vi tolka svaren så att från 80 år uppåt finns det flera som inte använder. Det finns många förklaringar varför man inte använder. T.ex. inget intresse, ”för gammal”, fysiska begränsningar, för invecklat.

De som använder digitala apparater, använder dem till många olika saker. Här är de viktigaste: e-post, banktjänster, hälsovårdstjänster, informationssökning, läsa tidning.

Det behövs hjälp för att få apparaterna att fungera. Vi ser att barn, barnbarn, familj och släkt är de viktigaste hjälparna. Även vänner och IT-hjälp nämnes.

Hur vill då våra medlemmar få information om klubbverksamheter. De viktigaste: papper, e-post, hemsida, God Tid och evenemax (HBL).  Jag tror att det är viktigt att vi i ESP använder flera olika kanaler för att förmedla information.

19 nov. 2018

Gustav Båsk