ESP, Esbo svenska pensionärer rf

Ordförandens spalt

 

 

Mångsidig höst i Esbo svenska pensionärer, ESP

Inom några dagar får över 2000 svenska pensionärer i Esbo tidningen God Tid i sin postlåda. Tidningen kommer att utdelas 27.9. Pensionärer som inte ännu är medlemmar, erbjuds nu möjlighet att komma med på våra träffar i klubbarna. ”Öppet hus ” - träffar gör det möjligt att få en uppfattning om vad vi sysslar med. Jag hoppas att alla intresserade skall känna sig välkomna.

Höstens klubbverksamhet har startat och många intressanta program är på kommande. Här på websidorna finns mera information om programmen. Även boccia-bollarna rullar igen med full fart och precision i Dalsviks bollhall på torsdagar.

För mig personligen har det varit trevligt att deltaga i vattengymnastik som ordnas av Kyrkobyns klubb på fredagar i simhallen i Esbo centrum. Kanske är detta något vi kan starta även i t.ex. Esboviken, Olars eller Alberga. Jag har märkt hur bra vattengympa passar en äldre kropp.

IT-verkstaden i Folkhälsans hus i Vindängen har regelbundna besökare som behöver hjälp med sin läsplatta, mobiltelefon eller PC. Verkstäderna har ökat intresset för digitala lösningar. Jag hoppas vi kan utöka IT-verkstaden med träffar även i mellersta Esbo.  Vi utreder möjligheter att hålla träffar i Esbo centrum i den nya Seniorcentralen vid Kamrersvägen 3.

Vi fortsätter med de allmänna ESP-träffarna i Hagalund denna höst. Det blir intressanta program som börjar med besök av historieprofessor Henrik Meinander den 2 oktober. På mötena informerar vi bl.a. om appar till mobiltelefoner, släktforskning och hörsel. Därtill blir det naturligtvis även julgröt med julsånger.

Jag önskar alla pensionärer en trevlig höst.

Gustav Båsk