ESP, Esbo svenska pensionärer rf

ESP, Esbo svenska pensionärer rf

ESP, Esbo svenska pensionärer rf, Finlands näststörsta svenskspråkiga pensionärsförening, med över 900 medlemmar, är en opolitisk ideell förening med Esbo stad som hemort. Föreningen är grundad år 1972.

Föreningens främsta uppgift är att aktivera pensionärerna, samt bevaka pensionärernas intressen. Den huvudsakliga verksamheten sker i åtta klubbar som finns på olika håll i Esbo. Klubbarna har regelbundet möten med eget program varje eller varannan vecka. Verksamhet som är gemensam för alla medlemmar är boccia, seniordans och pensionärskören Furorna samt bl.a. en motionsdag, en frågesporttävling och teaterbesök.

Då vi kommer till pensionsåldern har vi den hektiska arbetstiden bakom oss, och en ny tid börjar i vårt liv. Vi behöver nya kontakter och en ny gemenskap istället för den som blev kvar på arbetsplatsen. Viktigt är också, att vi som pensionärer behöver en egen intressebevakning.

Som medlem i en klubb är du samtidigt medlem i Svenska pensionärsförbundet och du får som medlemsförmån en helårsprenumeration på förbundets tidning God Tid.