ESP, Esbo svenska pensionärer rf

ESP, Esbo svenska pensionärer rf

ESP, Esbo svenska pensionärer rf, Finlands näststörsta svenskspråkiga pensionärsförening, med över 887 medlemmar, är en opolitisk ideell förening med Esbo stad som hemort. Föreningen är grundad år 1972.

Föreningens främsta uppgift är att aktivera pensionärerna, samt bevaka pensionärernas intressen. Den huvudsakliga verksamheten sker i åtta klubbar som finns på olika håll i Esbo. Klubbarna har regelbundet möten med eget program varje eller varannan vecka. Verksamhet som är gemensam för alla medlemmar är boccia, simning, allsång i juni, ett seminarium samt en frågesporttävling och teater- och museumbesök. Utöver detta har många klubbar även sina egna hobbyklubbar.

Då vi kommer till pensionsåldern har vi den hektiska arbetstiden bakom oss, och en ny tid börjar i vårt liv. Vi behöver nya kontakter och en ny gemenskap istället för den som blev kvar på arbetsplatsen. Viktigt är också, att vi som pensionärer behöver en egen intressebevakning.

Som medlem i någon av föreningens åtta klubbar är du samtidigt medlem i Svenska pensionärsförbundet och du får som medlemsförmån en helårsprenumeration på förbundets tidning God Tid som utkommer nio gånger om året.

Medlemsavgiften är 25 €/ år.