ESP, Esbo svenska pensionärer rf

Motion för pensionärer

Kyrkobyns vattengym har startat i september 2023. (några deltagare till ryms eventuellt med från andra klubbar i ESP ). Kolla med Gun-Britta Lindqvist tel 0405054096.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

STOLJUMPA 28.8 - 8.12

Esbo stad ordnar stoljumpa bl.a i Hagalund servicecentral månd.12.30-13.00 och 13.05-13.35, i Alberga Leva och bo kl.10.15-11.00, i Esboviken, i Lippulaivas bibliotek månd. 10-10.45 och torsd.9.30-10.00.

Öppet för alla och kostar ingenting!

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Övriga motionsgrenar förekommer på klubbnivå

-Flera klubbar har promenader varje vecka med väderreservation. 

- I några klubbar dansas linedance under vinterperioden. Linedance ställer höga krav på motoriken, men ger en mycket.  Det lönar sej att göra bekantskap med grenen.

Om man önskar sig en ny forma av motion, går det bra att föreslå i klubbarna.                                                                                                                                                                         - Boccia                                                                                               

Boccia i Dalsvik bollhall. Källbäcksvägen 1.

Höstens 2023 Bocciaspel har börjat!

Vi spelar torsdagar i Dalsvik, fotbollshall i Esbo, kl. 9-12:00.

Vi börja åter våra Boccia-sammankomster i Dalsvikbollhallen.

Nya bocciaspelare är välkomna. Det är bara att komma till Dalsvik bollhall och sätta igång!

Övning 07.09.23 kl. 9.30. Höstens 2023 turneringen börjar 21.09.2023.

Med bästa hälsning, Håkan Nyman

Mob. 040 839 2582; e-mail karl.hakan.nyman@gmail.com

Boccia-hobbygruppen

Boccia är ett bollspel som liknar Petanque där två lag spelar med tre manna lag mot varandra. Varje spelare har tre spelbollar i varje spel. Det ena laget spelar med röda bollar mot det andra laget som spelar med blåa bollar. Målbollen är vit. Alla spelarna försöker i tur och ordning kasta eller rulla sin egen boll så nära den först utkastade målbollen. Spelplanen är till formen rektanguler, 6*10 m, där inkastet utförs från den ena kortsidan. Det laget vinner delspelet vars boll stannat närmast den vita målbollen. Det vinnande lagets alla bollar räknas som är närmare målbollen än den närmaste motståndarbollen. Alla räknade bollar ger en poäng. Efter delspelen vinner det laget som samlat mest poängbollar.

Bollarna väger 275 g och de alla likadana.

Under våren och hösten spelas en turnering mellan lagen.

Spelet är både intressant och spännande och man bits lätt av spelflugan. Förutom som tävlingsgren är boccia ett vanligt fritidsnöje

Alla är välkomna som lag eller enskilda spelare. Alla får spela. Det behövs alltid någon reserv som kan ställa upp för någon frånvarande i något lag eller så gör vi lag av reserverna som fullvärdigt kan delta i dagens spel.

Vi spelar tillsammans med Grankulla svenska pensionärer kl. 9-11 varje torsdag i Dalsviks bollhall.

Man behöver endast bekväma kläder och innetossor.

Kom gärna och prova.

Nya spelare är hjärtligt välkomna!

Ring gärna upp Håkan Nyman, mob. 040 839 2582, om du har frågor.

Allmänt om Boccia:

Boccia har sitt namn från italienskans ord för klot. Det har sina rötter från antiken. Sporten/leken har även varit känd som petanca (jämför franska petanque), bowling de campo ('gräsbowling')

Första VM-tävlingen hölls i italienska Genua år 1951. Italien är också ett av de länder där man regelbundet håller större tävlingar. Sporten lämpar sig lika väl för handikappade.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Boccia vinnare våren 2022

Boccia resultatet våren 2022. Guld GK 4, SILVER GK 3 och BRONS OL 1.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

Resultat för våren 2020.

Vinnare: EV 1    Sven-Ivar Othman, Björn Kusenius, Olof Renvall

Andra: GÄ 3    Henry Lönnqvist, lagkapten, Dag Svedstedt, Leif Schauman

Tredje: GR 1   Curt Lönnberg, Lasse Hoffman, Östen Lindström, lagkapten

Fjärde: GK 2   Ulf Andersson, lagkapten, Bob Johansson, Lasse Bergström

Femta: KY 3    Per-Olof Ahokainen, lagkapten, Gert Andersson, Kristina Sten

Sjätte: KY 4    Kerstin Ahlroos, Synnöve Henriksson, lagkapten, Margareta Mattsson

EV1 laget: Olof Renvall, Sven-Ivar Othman, Björn Kusenius

 

Resultatet från 2020 vårens avbrutna turnering är med vinnande lagen följande:

1.EV1     Esboviken         38

2.GÄ3     Gäddvik             35

3.GR1     Gröndal             35

Vi önskar att de vinnande lagen är representerade den 1.10.2020 för prisutdelningen, så får vi ett värdigt avslut på vårens turnering.

Välkomna!

Håkan Nyman, Ordf.

Höstens 2019  vinnare blev Olars lag 1 med 58 poäng. På foto i bakre raden Rainer Richter (vänster), Carl-Göran Stén, Johan Stigzelius. Med i laget var även Solveig Lindfors och Bo Andergård.

I bilden har vi till vänster boccia sekreterare Kirsten Arvela, Kyrkobyns lag 3 med silver Per Olof Ahokainen, Kristina Sten, Gert Andersson. Brons gick till Gäddviks lag 3. På bilden Dag Svedstedt och Henry Lönnqvist. Till höger boccia ordförande Håkan Nyman.

Vårsäsongen startar torsdag 9 januari med övning.

Nya spelare får gärna komma med. Kontakta gärna Håkan Nyman eller din klubb.

 

Boccia medaljörerna våren 2019

Olars-laget (OL 1) till vänster fick silvermedaljerna med Rainer

Richter, Solveig Lindfors och Carl-Göran Stén.

Guldet gick till Gäddvik-laget (GÄ 3) med Henry Lönnqvist, Dag Svedstedt och Leif

Schauman samt bronsmedaljerna till Dalsvik-laget (DA 1) med Bengt Portman, Solveig Collin och Per-Olof Degerlund. 

Resultat för hösten 2018  efter 11 omgångar.

Guld  för lag Grankulla 2 (mitten), silver Kyrkobyn 3 (vänster), brons Gäddvik 3 (höger).

 

Ny ordförande  är Håkan Nyman, tel: 0408392582

Boccia reglerna.

 

 

PETANQUE på Sommaren. '

På sommaren spelas det ofta på dessa planer.

Gäddvik på till sandgropens plan på Lakvägen 6 
Kyrkobyn på bollplan bakom Brunnsmästarns simhall, Kyrkogatan 9
Köklax på Hansaparkens sportplan, Hansaberget 1