ESP, Esbo svenska pensionärer rf

Motion för pensionärer

Kyrkobyns vattengym har startat i februari 2022. (några deltagare till ryms nog med från andra klubbar i ESP ). Kolla med Gun-Britta Lindqvist tel 0405054096.

 

 

Boccia i Dalsvik bollhall. Källbäcksvägen 1.

Våren 2022

Bästa Bocciaspelare och vänner!

Vi spelar torsdagar i Dalsvik, fotbollshall i Esbo, kl. 9-12:00.

Vi börja åter våra Boccia-sammankomster i Dalsvikbollhallen.

Övning 10.3.22 kl. 9.30. Vårens 2022 turneringen börja 17.3.2022.

Välkomna, inför spelstarten!

Med bästa hälsning

Håkan Nyman

Mob. 040 839 2582; e-mail karl.hakan.nyman@gmail.com

 

Resultat för hösten 2021 kommer att införas här.

 

Resultat för våren 2020.

Vinnare: EV 1    Sven-Ivar Othman, Björn Kusenius, Olof Renvall

Andra: GÄ 3    Henry Lönnqvist, lagkapten, Dag Svedstedt, Leif Schauman

Tredje: GR 1   Curt Lönnberg, Lasse Hoffman, Östen Lindström, lagkapten

Fjärde: GK 2   Ulf Andersson, lagkapten, Bob Johansson, Lasse Bergström

Femta: KY 3    Per-Olof Ahokainen, lagkapten, Gert Andersson, Kristina Sten

Sjätte: KY 4    Kerstin Ahlroos, Synnöve Henriksson, lagkapten, Margareta Mattsson

EV1 laget: Olof Renvall, Sven-Ivar Othman, Björn Kusenius

 

Resultatet från 2020 vårens avbrutna turnering är med vinnande lagen följande:

1.EV1     Esboviken         38

2.GÄ3     Gäddvik             35

3.GR1     Gröndal             35

Vi önskar att de vinnande lagen är representerade den 1.10.2020 för prisutdelningen, så får vi ett värdigt avslut på vårens turnering.

Välkomna!

Håkan Nyman, Ordf.

Höstens 2019  vinnare blev Olars lag 1 med 58 poäng. På foto i bakre raden Rainer Richter (vänster), Carl-Göran Stén, Johan Stigzelius. Med i laget var även Solveig Lindfors och Bo Andergård.

I bilden har vi till vänster boccia sekreterare Kirsten Arvela, Kyrkobyns lag 3 med silver Per Olof Ahokainen, Kristina Sten, Gert Andersson. Brons gick till Gäddviks lag 3. På bilden Dag Svedstedt och Henry Lönnqvist. Till höger boccia ordförande Håkan Nyman.

Vårsäsongen startar torsdag 9 januari med övning.

Nya spelare får gärna komma med. Kontakta gärna Håkan Nyman eller din klubb.

 

Boccia medaljörerna våren 2019

Olars-laget (OL 1) till vänster fick silvermedaljerna med Rainer

Richter, Solveig Lindfors och Carl-Göran Stén.

Guldet gick till Gäddvik-laget (GÄ 3) med Henry Lönnqvist, Dag Svedstedt och Leif

Schauman samt bronsmedaljerna till Dalsvik-laget (DA 1) med Bengt Portman, Solveig Collin och Per-Olof Degerlund. 

Resultat för hösten 2018  efter 11 omgångar.

Guld  för lag Grankulla 2 (mitten), silver Kyrkobyn 3 (vänster), brons Gäddvik 3 (höger).

 

Ny ordförande  är Håkan Nyman, tel: 0408392582

Boccia reglerna.

 

Seniordans, uppskjuten tillvidare. (tidigare = start onsdagar kl.12.00 i Hagalunds servicecentral). Västanvindsvägen 1 A 3 vån.  Ledare: Ulla Ek tel. 045-2752915
alt. kontakt: Inge Blomander tel. 040-7049305

PETANQUE Sommaren 2021.

Gäddvik på till sandgropens plan på Lakvägen 6 
Kyrkobyn på bollplan bakom Brunnsmästarns simhall, Kyrkogatan 9
Köklax på Hansaparkens sportplan, Hansaberget 1