ESP, Esbo svenska pensionärer rf

Motion för pensionärer

Kyrkobyns vattengym har startar i september 2021. (några deltagare till ryms nog med från andra klubbar i ESP ). Kolla med Gun-Britta Lindqvist tel 0405054096.

 

 

Boccia i Dalsvik bollhall. Källbäcksvägen 1.

Bästa Bocciaspelare och vänner!

Äntligen kan vi börja våra Boccia-sammankomster i Dalsvikbollhallen, efter alla Korona-restriktioner som hindrat oss från vår verksamhet.

Vi kommer att börja vår kära hobby den 2.9.2021.

Vi är nu i princip alla två gånger koronavaccinerade, så vi kan rätt tryggt sammankomma inkommande höst. Vi kommer att fortsätta med användning av ansiktsmasker och handskar då vi träffas. Handhygienen skall vi fortsätta att vara noga med om. Och kanske det allra viktigaste:

 

Vi kommer ihåg att spela mera än att umgås!

Vi kommer att dela upp lagen i två grupper om 25 spelare per grupp. Grupperna placeras sedan så att de är så långt ifrån varandra som möjligt. Blir vi fler spelare än 50 får vi tänka om det praktiska och om hur vi spelar.

Vi kommer att spela först vårens turnering och därefter fortsätter genast med höstens turnering.

 

Det är viktigt att våra nyckelpersoner ställer upp inför spelstarten, så att vi kunde komma smidigt igång.

Planmästare Pentti Pirinen, mob.040 832 4043

Nyckelman Yngve Lindholm, mob. 040 747 1363

Curt Lönnberg, mob. 050 567 5929, E-mail curt.lonnberg@gmail.com tar sedvanligt emot laganmälningarna av lagkaptenerna.

Vi är tacksamma för att Kyrkobyns Pelle Ahokainen, mob. 040 596 1505, jämna banor och Köklax Karin Nyström, mob. 040 503 7583, uddabanor sköter om att dra repen för spelplanerna är klara till våra möten tills vidare.

 

Höstens möjliga speldagar är torsdagarna enligt följande:

 

2.9.2021 klo 9:00 - 12:00        Övning
9.9.2021 klo 9:00 - 12:00        Övning och lagkaptenerna anmäler sina lag till turneringen.
16.9.2021 klo 9:00 - 12:00      Turneringen börjar
23.9.2021 klo 9:00 - 12:00
30.9.2021 klo 9:00 - 12:00

7.10.2021 klo 9:00 - 12:00
14.10.2021 klo 9:00 - 12:00
21.10.2021 klo 9:00 - 12:00
 

4.11.2021 klo 9:00 - 12:00
11.11.2021 klo 9:00 - 12:00
18.11.2021 klo 9:00 - 12:00
25.11.2021 klo 9:00 - 12:00
 

2.12.2021 klo 9:00 - 12:00
9.12.2021 klo 9:00 - 12:00
16.12.2021 klo 9:00 - 12:00
23.12.2021 klo 9:00 - 12:00

 

Välkomna, för nu har nedräkningen börjat inför spelstarten!

Med bästa hälsning

Håkan Nyman

Mob. 040 839 2582; e-mail karl.hakan.nyman@gmail.com

 

Du som är intresserad för någonting nytt, anslut dig till vår grupp och prova på Boccia!

Boccia hobbygruppen är en mycket aktiv grupp, som har det alltid lika roligt tillsammans och känner lite spänning i spelet!

Vi börja våra Boccia-sammankomster i Dalsvikbollhallen, efter alla Korona-restriktioner som hindrat oss från vår verksamhet en tid.

Hobbygruppen börjar den 2.9.2021.

Vi är nu i princip alla två gånger koronavaccinerade, så vi kan rätt tryggt sammankomma inkommande höst. Vi kommer att fortsätta med användning av ansiktsmasker och handskar då vi träffas. Handhygienen skall vi fortsätta att vara noga med om. Och kanske det allra viktigaste:

 

Vi kommer ihåg att spela mera än att umgås!

Det är alltid värt att pröva på Boccian!

Håkan Nyman, ordf., mob 040 839 2582, e-mail karl.hakan.nyman@gmail.com

 

Vi spelar torsdagar i Dalsvik, fotbollshall i Esbo, kl. 9-12:00, med start den 9.9.2021

 

Resultat för våren 2020.

Vinnare: EV 1    Sven-Ivar Othman, Björn Kusenius, Olof Renvall

Andra: GÄ 3    Henry Lönnqvist, lagkapten, Dag Svedstedt, Leif Schauman

Tredje: GR 1   Curt Lönnberg, Lasse Hoffman, Östen Lindström, lagkapten

Fjärde: GK 2   Ulf Andersson, lagkapten, Bob Johansson, Lasse Bergström

Femta: KY 3    Per-Olof Ahokainen, lagkapten, Gert Andersson, Kristina Sten

Sjätte: KY 4    Kerstin Ahlroos, Synnöve Henriksson, lagkapten, Margareta Mattsson

EV1 laget: Olof Renvall, Sven-Ivar Othman, Björn Kusenius

 

Resultatet från 2020 vårens avbrutna turnering är med vinnande lagen följande:

1.EV1     Esboviken         38

2.GÄ3     Gäddvik             35

3.GR1     Gröndal             35

Vi önskar att de vinnande lagen är representerade den 1.10.2020 för prisutdelningen, så får vi ett värdigt avslut på vårens turnering.

Välkomna!

Håkan Nyman, Ordf.

Höstens 2019  vinnare blev Olars lag 1 med 58 poäng. På foto i bakre raden Rainer Richter (vänster), Carl-Göran Stén, Johan Stigzelius. Med i laget var även Solveig Lindfors och Bo Andergård.

I bilden har vi till vänster boccia sekreterare Kirsten Arvela, Kyrkobyns lag 3 med silver Per Olof Ahokainen, Kristina Sten, Gert Andersson. Brons gick till Gäddviks lag 3. På bilden Dag Svedstedt och Henry Lönnqvist. Till höger boccia ordförande Håkan Nyman.

Vårsäsongen startar torsdag 9 januari med övning.

Nya spelare får gärna komma med. Kontakta gärna Håkan Nyman eller din klubb.

 

Boccia medaljörerna våren 2019

Olars-laget (OL 1) till vänster fick silvermedaljerna med Rainer

Richter, Solveig Lindfors och Carl-Göran Stén.

Guldet gick till Gäddvik-laget (GÄ 3) med Henry Lönnqvist, Dag Svedstedt och Leif

Schauman samt bronsmedaljerna till Dalsvik-laget (DA 1) med Bengt Portman, Solveig Collin och Per-Olof Degerlund. 

Resultat för hösten 2018  efter 11 omgångar.

Guld  för lag Grankulla 2 (mitten), silver Kyrkobyn 3 (vänster), brons Gäddvik 3 (höger).

 

Ny ordförande  är Håkan Nyman, tel: 0408392582

Boccia reglerna.

 

Seniordans, uppskjuten tillvidare. (tidigare = start onsdagar kl.12.00 i Hagalunds servicecentral). Västanvindsvägen 1 A 3 vån.  Ledare: Ulla Ek tel. 045-2752915
alt. kontakt: Inge Blomander tel. 040-7049305

PETANQUE Sommaren 2021.

Gäddvik på till sandgropens plan på Lakvägen 6 
Kyrkobyn på bollplan bakom Brunnsmästarns simhall, Kyrkogatan 9
Köklax på Hansaparkens sportplan, Hansaberget 1