ESP, Esbo svenska pensionärer rf

Esbo svenska pensionärer rf

 

ESP Hösten 2020

Klubbarna har promenader och träffar på nya plarser i oktober. Se HBL på måndagar på spalten evenemang.

ZOOM-träffar

För de medlemmar som har internet kommer ESP att ordna träffar i form av temamöten via Zoom-programmet.

Starten skedde 16.9 då det informerades om ESP:s verksamhet.

Den 23.9 inspirerade. Hälsocoach Kitty Seppälä till vardagsmotion.

Hälsa, mediciner och alkohol behandlades av specialsjuksköterska Birgitta Köhler  7.10.

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi informerade om SOTE- reformen i Väst Nyland och om vaccinationer för seniorer 21.10..

Onsdag 28.10  ”Väder och människan” med vetenskapsredaktör Marcus Rosenlund. Han talade om vädret och dessa påverkan med hjälp av fina bilder.

Svenska dagen, 6.11 var skådespelaren Riko Eklundh vår gäst. Han läste dikter och berättade om intressanta föremål.

Onsdag 11.11Mikaela Wiik, informerade om välmående och återhämtning under Coro

Onsdag 18.18. Arno Wirzenius. Åldras tryggt, info om både intressebevakning och vårdvilja och också om pensionärernas pengar och annat? Mitt föredrag https://kotka.spfpension.fi/aldrastryggt/ , översiktssidan.

Onsdag 25.11 Magnus Rask berättade om Leksaksmuseet Hevosenkenkä i Hagalund.

Onsdag 2.12 kl.11. Andreas Elfving (Amerika expert) Ett föredrag om presidentvalet i USA. Hur fortsätter USA efter valet.

Onsdag 16.12.kl.13. Gemensam stund i juletid med glögg och pepparkaka. (dessa får alla skaffa själv). Även Lucia på besök!

Medlemmar med e-post får inbjudan till dessa Zoom-möten via nätet.

Kanske du kan delta i dessa möten tillsammans med någon annan medlem eller bekant som har dator kopplad till nätet?

 

 

 

Övriga gemensamma 

Boccia,  torsdagar kl. 9.45, i Dalsvik bollhall. 

Se motionen. 

Pensionärskören Furorna 

Se Furorna