ESP, Esbo svenska pensionärer rf

Esbo svenska pensionärer rf

 

ESP Hösten 2020

Höstens verksamhet med fysiska möten kan inte hållas. Äldreboenden och Esbo stads seniorcenters godkänner inte seniormöten.

Klubbarna får fortsätta med promenader, petanque, café träffar i september. Därtill hålls endel träffar i nya utrymmen.

Se HBL på måndagar på spalten evenemang.

ZOOM-träffar

För de medlemmar som har internet kommer ESP att ordna träffar i form av temamöten via Zoom-programmet.

Starten skedde 16.9 då det informerades om ESP:s verksamhet.

Nästa möte är onsdag 23.9 kl. 15.00. Hälsocoach Kitty Seppälä inspirerar till vardagsmotion.

Hälsa, mediciner och alkohol behandlas av specialsjuksköterska Birgitta Köhler onsdag 7.10.

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi informerar om vaccinationer för seniorer onsdag 21.10.

Onsdag 28.10 är temat ”Väder och människan” med vetenskapsredaktör Marcus Rosenlund. 

För Svenska dagen fredagen den 6 november planeras även program.

Medlemmar med e-post får inbjudan till dessa Zoom-möten via nätet.

Kanske du kan delta i dessa möten tillsammans med någon annan medlem eller bekant som har dator kopplad till nätet?

 

 

 

Övriga gemensamma 

Boccia,  torsdagar kl. 9.45, i Dalsvik bollhall. 

Se motionen. 

Pensionärskören Furorna 

Se Furorna