ESP, Esbo svenska pensionärer rf

Esbo svenska pensionärer rf

Vintern 2023

ESP SEMINARIUM hölls Onsdag 8 februari 2023 Vindängensalen i Folkhälsanhuset i Hagalund.
PROGRAM: Kostens inverkan på syn och hörsel hos äldre Sophia Le Roux, sakkunnig i kost och hälsa
Kl. 13.15 - 14.30 En livsbejakande föreställning om musikens kraft i möten mellan en sjukhusmusiker och patienter i livets slutskede. Sjukhusmusiker Anna Brummer, skådespelare Helena Ryti
 

Infomöten Närståendevård i Västra Nylands välfärdsområde. Hur jobbar man som närståendevårdare, vilka regler gäller och kan man få ersättning.

Sanna Jensen informerar om närståendevård. Hon jobbar för Esbo och Grankulla Närståendevårdare och Vänner rf.

Föreningen stöder och hjälper närståendevårdare på många olika sätt. Bland annat erbjuder vi kurser, gruppverksamhet, ger råd och organiserar rekreationsutflykter. Vi jobbar tillsammans med andra organisationer; Folkhälsan, Minnesförbud och kommunernas socialrådgivning.

ESP håller två likadana presentationer.

Onsdagen 25.1.2023 kl.14- 15.30 i Servicecentralen i Esbo Centrum och onsdagen 1.3.2023 kl.14 i Hagalund servicecentral.

ESP bjuden på kaffe o bulla. Fritt inträde.

Vintern 2022 på Zoom

Måndag 21.3. Sophia Rehn från Folkhälsan. Hon talade om matglädje och hur de finländska näringsrekommendationerna för seniorer ser ut i praktiken.

Onsdag 23.2. Riitta Järnefelt informerade om seniortjänsten Nestor.

Onsdag 2.2 på Zoom. Arno Wirzenius hade ett intressanta föredrag om Intressebevakning. Ett viktigt tema för oss som blir äldre. Ni läsa mera på Kotkaneijden pensionärer web-sida.

ÅLDRAS TRYGGT

Dessa sidor innehåller information om beslut som i alla fall kommer att göras på varje persons ålders höst. Du kan göra dem - eller en del av dem - på förhand. Om du inte sköter det besluter någon annan. Ditt val. Denna inledningssida är en översikt; det finns många undersidor, t.ex en basmodell för intressebevakningsfullmakt.                           Video från mötet  

Onsdag 26.1.22 Birgitta Geust berättade om diakonissa Edith Sjöström, som gjorde en stor humanitär insats på fånglägret i Dragsvik 1918.

Onsdag 19.1. SPF:s resor. Inger holmberg informerar.

Onsdag 12.1. Välfärdsområdet och valet. Gäst Veronica Rehn-Kivi.

 

ESP  Program för hösten på Zoom  2011

Onsdag 8.12Jean Sibelius program. Musiklärare och pianist Gustav Nyström.

Onsdag 3.11. Birgitta Geust berättade om Aurora Karamzins verksamhet i Finland och Ryssland.

Onsdag 13.10 Västra Nylands välfärdsområde. Specialsakkunig Kia Leidenius. Hon berättade om hur samarbetet satt i gång, hur svenskan beaktas. Esbo har en central roll, men vore kanske intressant för er att få höra vilka alla pilotprojekt (som hör till Västra Nylands utvecklingsprogram) som är på gång i Esbo? 

Onsdag 29.9 Läkare Pehr Löv. Han berättade om coronaläget och hur vi kan ha möten och resor. Löv betonade att det är fortsatt viktigt med försiktighet. Vid möte håll ansiktsmask gärna i kaffekön.Tvätta händerna!

Första zoomprogrammet var onsdag 15.9  Artificiell intelligens som stöd för aktivt och hälsosamt åldrande. Föreläsare: Annikki Arola, PhD, Överlärare i ergoterapi, Yrkeshögskolan Arcada.

 

Vinter och våren 2021. Medlemmar med e-post får inbjudan till dessa Zoom-möten via nätet.

Onsdag 13.1 Ann-Kristin Schevelew bjöd på musik som gestaltas med roliga anekdoter.

Onsdag 20.1 Helppy seniorservice. Richard Nordström. Vill du ha en broschyr från Helppy, ring 010 299 8229 eller skriv e-post till info@helppy.fi. Den finns även som PDF hos Gustav Båsk, som kan sända den.

Onsdag 27.1 Sömnen och seniorer. Mikaela Wiik från Folkhälsan.

Onsdag 3.2  Kostens betydelse för äldre. Näringsterapeut Maria Granfors från Ålands hälso- och sjukvård.

Onsdag 10.2  Nina af Hällström berättar om sin erfarenheter av livet i Indien

Onsdag 17.2 kl.13.00 Svartå slott. Svartå bygd, bruk och bravader och Kammarherre Hjalmar Linder. Guide Kerstin Ilander

Onsdag 24.2 Corona-viruset och vaccination. Läkare Pehr Löv. Han är även ordförande för Intresseutskotten inom Svenska pensionärsförbundet.

Onsdag 3.3 Rymden. Marcus Rosenlund. Ett föredrag om rymden och rymdsonden Perseverance.

Onsdag 10.3 Östersjöföreläsning med problematiken i Östersjön. Därtill saker man kan tänka på vid sin egen stuga, dvs ett villaliv som är möjligast miljövänligt. Roosa Mikkola, projektledare på Marthaförbundets Östersjöprojekt.

Onsdag 17.3. Motion i olika former inom ESP. boccia, golf, frisbee, petanque, vattengym

Onsdag 24.3  Blommor från frö, börja nu (Kultivera/odla, förodla) Heidi Wirtanen, Axxell.

Onsdag 31.3 "Från palmsöndagens förväntan till påskdagens glädje". Kira Ertmankyrkoherde i Esbo svenska församling.

Onsdag 7.4 Kom i form med promenad. Kitty Seppälä inspirerar. Olars klubben provade på promenad med extra övningar och töjningar den 7.4. Robert Riska gjorde en video om detta.

Onsdag 14.4.   Riksdagsledamot  Anders Adlercreutz, talar om aktuella ärenden i riksdagen.

Onsdag 21.4 kl. Vi följer med SPF Svenska pensionärsförbundets vårmöte på Hanaholmen. Kl. 12.30 Välkomstord. Ole Norrback, Victor Andersson (Hanaholmen) och Gustav Båsk (ESP). Barbro Westerholm från Sveriges riksdag föreläser. Att vara äldre-årsrik i covid 19 tider.

Onsdag 28.4  Vi firar Walborg och Första maj. Vi har alla hemma mjöd och en struva. Skådespelare Riko Eklundh pratar om Valborg/ 1.maj och annat.

Onsdag 5.5 kl. 13.00 Riitta Järnefelt berättar om Esbo stads Nestor verksamhet för seniorer.

Här är video från mötet.

Onsdag 12.5 Jurist Karin Cederlöf. Vem har rätt till färdtjänst? Hur kan du bevaka dina rättigheter,  om du nekas färdtjänst eller annan handikappservice?" .

Här är videon från mötet.

Onsdag 19.5 kl.  Brita Pawli. Island – en mytomspunnen övärld.

Här äv videon från mötet.

Onsdag 26.5 kl. 13 Professor Christer Carlsson informerar om DigitalWells, som är ett forsknings- och utvecklingsprogram under åren 2019–21 som tar sikte på ”yngre äldre” (åldersgruppen 60-75+).

Video från mötet. https://youtu.be/I7g99ncID5o

 

 

ZOOM-träffar Hösten 2020

Starten skedde 16.9 då det informerades om ESP:s verksamhet.

Onsdag  23.9 inspirerade. Hälsocoach Kitty Seppälä till vardagsmotion.

Onsdag 7.10 Hälsa, mediciner och alkohol behandlades av specialsjuksköterska Birgitta

Onsdag 21.10 Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi informerade om SOTE- reformen i Väst Nyland och om vaccinationer för seniorer.

Onsdag 28.10  ”Väder och människan” med vetenskapsredaktör Marcus Rosenlund. Han talade om vädret och dessa påverkan med hjälp av fina bilder.

Svenska dagen, 6.11 var skådespelaren Riko Eklundh vår gäst. Han läste dikter och berättade om intressanta föremål.

Onsdag 11.11 Mikaela Wiik, informerade om välmående och återhämtning under Coro

Onsdag 18.18. Arno Wirzenius. Åldras tryggt, info om både intressebevakning och vårdvilja och också om pensionärernas pengar och annat? Mitt föredrag https://kotka.spfpension.fi/aldrastryggt/ , översiktssidan.

Här är videon från mötet.

Onsdag 25.11 Magnus Rask berättade om Leksaksmuseet Hevosenkenkä i Hagalund.

Onsdag 2.12 Andreas Elfving (Amerika expert) höll ett föredrag om presidentvalet i USA. 

Onsdag 16.12 Vi hade en gemensam stund i juletid med glögg och pepparkaka. Även Lucia var på besök!

 

 

 

 

 

Övriga gemensamma 

Boccia,  torsdagar kl. 9.45, i Dalsvik bollhall. 

Se motionen. 

Pensionärskören Furorna 

Se Furorna