ESP, Esbo svenska pensionärer rf

Esbo svenska pensionärer rf

ESP program Hösten 2019

Vardagsrummet, första och tredje onsdagen i månaden kl. 14.00 - 15.30 i Hagalund servicecentral,. Västanvindsvägen 1 a 3 vån.

Ons. 2.10 Professor Henrik MeinanderHändelser 1968

Ons 16.10 SAMS-Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf. Vi försöker värva fler frivilliga till vänverksamheten. Karolina Sjöberg, Frivilligkoordinator.

Ons 30.10 Mobiltelefoner och nya appar, Robert Riska.

Ons 6.11 Släktforskning med hjälp av DNA . Släktforskare Christer Pettersson.

Innehållet: Släktforskning i allmänhet, de viktigaste källorna och böckerna man använder, lite om gamla handstilar, släktnamn. Även kort om några internetbaserade släktforskar sajter och program som kan vara nyttiga.

Hur man i praktiken kommer igång med sin släktforskning. Även vad man absolut borde göra och vilka misstag man skall akta sig för.

DNA-forskning. Berätta om hur testet går till i praktiken, skillnaden på olika slags tester och företag, samt hurudana resultat man i praktiken får från ett test.

Ons 20.11 Minne och hörsel . Ett anförande med temat "Minne och hörsel". Dessa frågor brukar väcka intresse och diskussion. Ställer gärna min expertis till förfogande. 

Anita Valjakka, audionom, geronom, sjukskötare

Specialist inom företagshälsovård och hörselskyddPaste

Ons 4.12 kl. 14.00 risgrynsgröt kl. 15.00 julsånger.                                                                                                                 

Övriga gemensamma 

Boccia,  torsdagar kl. 9.45, i Dalsvik bollhall

Höstens boccia-spel inleds med träning to 12 september.

Första seriespeldagen är to 19.9 kl.9.45.

Klubbarnas lagledare skall meddela laguppställningar med ordinarie och reservspelare till senast den 5 september. 

Pensionärskören Furorna  övar tisdagar kl. 14.00-16.30 i Olars kyrka, www.furorna.fi

Seniordans,  onsdagar  kl.12.00 i Hagalund servicecentral

Bokcirkeln, första tisdagen i månaden  kl.14.00 i Hagalund servicecentral

 

IT drop-in verkstad. Hösten 2019 Kl. 13.30-15.30. Start måndag 2.9.

Sedan även må 7.10, må 4.11 må 2.12

Expert Robert Riska från SPF, Folkhäsanhuset i Hagalund, Vindgränden 6.

Rätt till ändringar förbehålles