ESP, Esbo svenska pensionärer rf

ESP, Esbo svenska pensionärer rf med över 900 medlemmar, är en opolitisk ideell förening med Esbo stad som hemort. Föreningens främsta uppgift är att aktivera pensionärerna, samt bevaka pensionärernas intressen. Den huvudsakliga verksamheten sker i lokala klubbar som finns på olika håll i Esbo.

För mera information om ESP, se presentation och styrelse
(klicka på de blå och understreckade länkarna för att se mer information)

 

ESP Höstresa till Tartu, Estland 16-18.10.2019. Musikalen Les Miserables ingår. Frimans resor ordnar. Pris 375 euro/person. Mera info här.

 

Sommar Cafe.  

Träffarna på  på cafe börjar onsdag 5 juni. Alla medlemmar är välkomna till dessa träffar.

Esboviken träffas på PikkuLaiva onsdagar kl.10. 

Hagalund Lasikahvila, nedanför köpcentret Ainoa onsdagar kl.14.

Gäddvik-MattbyCafé Mellsten varje onsdag kl. 15.00 förutom 12.6. och 31.7.  Obs! vi firar midsommar på Mellstens Café onsdagen den 19.6.kl. 15.00! Välkommen!

Kyrobyn Torsdagar kl. 11.30 Esbo torget, fösta våningen. För alla och petanque spelare.

Köklax träffas torsdagar efter petanque på kaffe på Leva o Bo ca. kl.12.

 

 

Petanque börjar. Vi spelar på tre planer i Esbo. Kanske vi kan börja spela måndagen 6 maj kl. 10. Vi brukar ha 10 grader som minimi och 25 grader som maxi temperatur i Gäddvik och naturligtvis snö- och regnfritt väder.

Gäddvik måndagar kl. 10 på till sandgropens plan på Lakvägen 6 (Info Carl-Göran Sten, 0505210940)
Kyrkobyn på torsdagar kl.10 på bollplan bakom Brunnsmästarns simhall, Kyrkogatan 9
Köklax på torsdagar kl.10, på sportplanen i Glasdalen. 

Torsdag 27.6.  kl. 13.00 -  Lunch på Restaurang SOLVIKEN i Nordsjö. Vi åker metro till Nordsjö! Start kl. 12 vid IsoOmena mertrostation eller 12.10 i Hagalund.

Mera info här.


Lurens sommarteater spelar Juntjävlare. ESP har reserverat 100 biljetter till söndag 14.7.2019 kl. 15.00. Mera info här.  (14.6. verkar det bli 84 deltagare)

Buss syd: Olarsby, Silvermånen kl 12.15 - 8 personer, Gäddvik, Servicecentralen kl. 12.25 - 15 personer Hagalund,  Hotel Tapiola Graden kl. 12.30 - 12 personer Summa 35 p.

Bussrutt Mellersta Esbo: Köklax, järnvägsstationen kl. 12.00 - 21 personer, Esbo centrum, Esbostation, Kyrkträskvägen - kl. 12.10 - 20 personer (+2 direkt), Dalsvik, vid Logen kl. 12.25  - 2 personer Alberga, Blecktorget - kl. 12.35 - 4 personer Summa 47 p. +2

 

 

Onsdagen 31.7. Vi åker till Pentala Skärgårdsmuseum med Esbo skärgårds reguljära båtar (tidtabell i bilagan). Vi har guidning i museet kl.13 och 13.30, sjunger sommarsånger tillsammans med Håkan Wikman kl.13-14! Egna strövtåg på ön är att rekommendera likaså egen picnic.  Om man vill äta lunch på Paven så förhandsanmälan. Mera info här!

 

PensionärsGolf på Gumböle Golf, onsdagen 7.8.2019 kl. 10.00 ->  Ordnas av Esbo svenska Pensionärer och Esbo Hembygdsförening. Mera info här.


 

Kontaktuppgifter
Ordförande Gustav Båsk
mobil: 0500-100 172
gustav( åt)bask.fi
Viceordförande Benita Bärlund
mob. 050-591 1399
benita.barlund( åt)kolumbus.fi

 

ESP:s Facebook-sida