ESP, Esbo svenska pensionärer rf

ESP, Esbo svenska pensionärer rf med över 900 medlemmar, är en opolitisk ideell förening med Esbo stad som hemort. Föreningens främsta uppgift är att aktivera pensionärerna, samt bevaka pensionärernas intressen. Den huvudsakliga verksamheten sker i lokala klubbar som finns på olika håll i Esbo.

För mera information om ESP, se presentation och styrelse
(klicka på de blå och understreckade länkarna för att se mer information)

 

ESP Årsmöte, Församlingsgården 

Fredag 22.2 kl. 10.00.  Stadgeenliga ärenden.

Vi träffar ESF:s nya kyrkoherde Kira Ertman,

diskuterar året som gått och medlemsavgiften samt aktuella

vårdfrågor med riksdagsman Veronica Rehn - Kivi. Furorna sjunger.

Traktering, Gemensamt Ansvar insamling. 

Församlingsgården, Kyrkstranden 2 vid Esbo Domkyrka. 

Välkommen!  

 

ESP Program i Hagalund för alla medlemmar

Onsdag kl. 14. i Hagalund servicecentral. Västanvindsgatan 1A, 3 vån.

6.3 Mobiltelefoner- möjligheter och problem.

Robert Riska från Svenska pensionärsförbundet.

 

ESP Seniordans. Alla ondagar hela våren kl.12. I gymanastiksal i Hagalunds servicecentral, för damer och herrar. (Inte pardans). Gratis, nya deltagare är välkomna. Ledare Ulla Ek och Inge Blomander.

 

Kontaktuppgifter
Ordförande Gustav Båsk
mobil: 0500-100 172
gustav( åt)bask.fi
Viceordförande Benita Bärlund
mob. 050-591 1399
benita.barlund( åt)kolumbus.fi

 

ESP:s Facebook-sida