ESP, Esbo svenska pensionärer rf

ESP, Esbo svenska pensionärer rf med över 900 medlemmar, är en opolitisk ideell förening med Esbo stad som hemort. Föreningens främsta uppgift är att aktivera pensionärerna, samt bevaka pensionärernas intressen. Den huvudsakliga verksamheten sker i lokala klubbar som finns på olika håll i Esbo.

För mera information om ESP, se presentation och styrelse
(klicka på de blå och understreckade länkarna för att se mer information)

 

ESP Esbo centrum, Esbo centrums servicecentral. Ulf Johansson sept 2019

Kamrersvägen 3, våning III. Ons. kl.14

22.1 Esbos uppkomst och historia. 

Ulf Johansson.

 

ESP i Hagalund servicecental, Västanvindsvägen 1A, 3 vån.

Onsdagar kl.14.

29.1 80 år efter vinterkriget

Minnen från kriget. Bengt Juselius, 

 

5.2 Närstående vård i praktiken. Nestor presenterar läget i Esbo. Kundrelationschef Hannele Vepsäläinen och kundansvarig Telma Nyholm. Verksamhetsledare Kristiina Mustakallio från Esbo och Grankulla Närståendevårdare och vänner rf.

 

Vårterminen 2020 har börjat

Fredagar kl.14.15 -15.00 Vattengympa i Mellersta Esbos simhall. Kyrkoby klubben handhar gruppen. 

Tisdagar kl.14 vårterminen börjar. Pensionärskören Furorna övar tisdagar kl. 14.00-16.30 i Olars kyrka, www.furorna.fi. 

Onsdagar kl. 12 Seniordans (motionsdans) börjar  i  Hagalund servicecentral.

Torsdagar kl. 9.45 Boccia, i Dalsvik bollhall. 

 

IT våren 2020 drop-in verkstad. Kl. 13.30-15.30. måndagar Folkhäsanhuset i Hagalund, Vindgränden 6. Dagar = 13.1 / 3.2 / 2.3 / 6.4 / och 4.5 .

IT våren 2020 drop-in verkstad även i Esbo centrums servicecentral. Kamrersvägen 3, våning III. fredagar kl. 13.00 -14.30. Dagar 17.1 / 14.2 / 13.3 / 24.4

Kontaktuppgifter
Ordförande Gustav Båsk
mobil: 0500-100 172
gustav( åt)bask.fi
Viceordförande Benita Bärlund
mob. 050-591 1399
benita.barlund( åt)kolumbus.fi

 

ESP:s Facebook-sida