ESP, Esbo svenska pensionärer rf

ESP, Esbo svenska pensionärer rf med över 900 medlemmar, är en opolitisk ideell förening med Esbo stad som hemort. Föreningens främsta uppgift är att aktivera pensionärerna, samt bevaka pensionärernas intressen. Den huvudsakliga verksamheten sker i lokala klubbar som finns på olika håll i Esbo.

För mera information om ESP, se presentation och styrelse
(klicka på de blå och understreckade länkarna för att se mer information)

 

ESP Program i Hagalund för alla medlemmar. Hösten under arbete.

Onsdag kl. 14. i Hagalund servicecentral. Västanvindsgatan 1A, 3 vån.

 

Petanque börjar då vädret blir litet varmare.

Vi spelar på tre planer i Esbo. Kanske vi kan börja spela måndagen 6 maj kl. 10. Vi brukar ha 10 grader som minimi och 25 grader som maxi temperatur i Gäddvik och naturligtvis snö- och regnfritt väder.

Gäddvik på till sandgropens plan på Lakvägen 6 (Info Carl-Göran Sten, 0505210940)
Kyrkobyn på bollplan bakom Brunnsmästarns simhall, Kyrkogatan 9
Köklax på Hansaparkens sportplan, Hansaberget 1 

 

Allsång på Glims. onsdag 12.6 kl.13. Kaffe på café kl.14.

Håkan Wikman leder sången. Mera info här.

 

Torsdag 27.6.  kl. 13.00 -  Lunch på Restaurang SOLVIKEN i Nordsjö. Vi åker metro till Nordsjö! Start kl. 12 vid IsoOmena mertrostation eller 12.10 i Hagalund.

Mera info här.


Lurens sommarteater spelar Juntjävlare. ESP har reserverat 100 biljetter till söndag 14.7.2019 kl. 15.00.  Start kl.12 med bussar. Mera info här. 

 

Onsdagen 31.7. Vi åker till Pentala Skärgårdsmuseum med Esbo skärgårds reguljära båtar (tidtabell i bilagan). Vi har guidning i museet kl.13 och 13.30, sjunger sommarsånger tillsammans med Håkan Wikman kl.13-14! Egna strövtåg på ön är att rekommendera likaså egen picnic.  Om man vill äta lunch på Paven så förhandsanmälan. Mera info här (snart)!

 

PensionärsGolf på Gumböle Golf, onsdagen 7.8.2019 kl. 10.00 ->  Ordnas av Esbo svenska Pensionärer och Esbo Hembygdsförening. Mera info här.


 

Kontaktuppgifter
Ordförande Gustav Båsk
mobil: 0500-100 172
gustav( åt)bask.fi
Viceordförande Benita Bärlund
mob. 050-591 1399
benita.barlund( åt)kolumbus.fi

 

ESP:s Facebook-sida