ESP, Esbo svenska pensionärer rf

ESP, Esbo svenska pensionärer rf med över 900 medlemmar, är en opolitisk ideell förening med Esbo stad som hemort. Föreningens främsta uppgift är att aktivera pensionärerna, samt bevaka pensionärernas intressen. Den huvudsakliga verksamheten sker i lokala klubbar som finns på olika håll i Esbo.

För mera information om ESP, se presentation och styrelse
(klicka på de blå och understreckade länkarna för att se mer information)

 

Boccia bollspelet

Höstens boccia-spel inleds  och första seriespeldagen är to 19.9 kl.9.45.

IT drop-in verkstad. Kl. 13.30-15.30. Start måndag 2.9, även må 7.10, må 4.11 må 2.12

Expert Robert Riska från SPF, Folkhäsanhuset i Hagalund, Vindgränden 6.

 

ESP Höstresa till Tartu, Estland 16-18.10.2019. Musikalen Les Miserables ingår. Frimans resor ordnar. (resan är fullbokad)

 

Ons 16.10 SAMS-Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf. Vi försöker värva fler frivilliga till vänverksamheten. Karolina Sjöberg, Frivilligkoordinator.

 

ESP frågesporten hålls fredag 18.10 kl.10 på Församlingsgården. Det är Esboviken klubb som sammanställer frågorna. Servering ordnas av Esbo sv. församling.

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter
Ordförande Gustav Båsk
mobil: 0500-100 172
gustav( åt)bask.fi
Viceordförande Benita Bärlund
mob. 050-591 1399
benita.barlund( åt)kolumbus.fi

 

ESP:s Facebook-sida