ESP, Esbo svenska pensionärer rf

ESP, Esbo svenska pensionärer rf med över 900 medlemmar, är en opolitisk ideell förening med Esbo stad som hemort. Föreningens främsta uppgift är att aktivera pensionärerna, samt bevaka pensionärernas intressen. Den huvudsakliga verksamheten sker i lokala klubbar som finns på olika håll i Esbo.

För mera information om ESP, se presentation och styrelse
(klicka på de blå och understreckade länkarna för att se mer information)
 

ESP Program i Hagalund för alla medlemmar

Onsdag kl. 14. i Hagalund servicecentral.

16.1 ESP -utvecklingsmöte för klubbstyrelsemedlemmar.

30.1 Intressebevakning i parktiken.  ÅA-lärare Linnea Henriksson. 

Mitt anförande handlar dels om intressebevakning i allmänhet - vem som behöver det, när och varför, men främst om intressebevakning i praktiken. Jag talar utgående ifrån mina erfarenheter som intressebevakare - det vill säga vad jag i praktiken gör i uppdraget som (ekonomisk) intressebevakare. (Jag representerar alltså inte någon myndighet eller institution.) Genom detta kommer man ofrånkomligen ändå in på en del ganska allmänna frågor om hur samhället skall ordna olika ärenden - i synnerhet för en äldre befolkning - och mer och mindre politiska utmaningar i anknytning till detta.

 

6.2. Vanligaste hjärtsjukdomar hos äldre, docent Carl Johan Töttterman.

       Förhandsanmälan via klubbarna. Traktering, i SPF Mellannyland regi.

 

Kontaktuppgifter
Ordförande Gustav Båsk
mobil: 0500-100 172
gustav( åt)bask.fi
Viceordförande Benita Bärlund
mob. 050-591 1399
benita.barlund( åt)kolumbus.fi

 

ESP:s Facebook-sida