ESP, Esbo svenska pensionärer rf

ESP, Esbo svenska pensionärer rf med över 900 medlemmar, är en opolitisk ideell förening med Esbo stad som hemort. Föreningens främsta uppgift är att aktivera pensionärerna, samt bevaka pensionärernas intressen. Den huvudsakliga verksamheten sker i lokala klubbar som finns på olika håll i Esbo.

För mera information om ESP, se presentation och styrelse
(klicka på de blå och understreckade länkarna för att se mer information)

OBS! Vi önskar påminna våra medlemmar att alla deltar i ESP:s möten och aktiviteter på eget ansvar. I dessa coronatider uppmanar vi att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och använda munskydd i buss och metro. Vänligen bli hemma om du inte känner dig frisk.

 

IT-stöd

IT-stöd (mobiltelefoner, läsplattor och PC) ges både i Entresse biblioteket och Sokos Hotel Tapiola Graden.

I Entresse (Gula rummet) är det kl.13 fredagar 9 okt., 13 nov. och 11 dec. Förhandsanmälning till Kerstin Sundberg, tel. 0405653072

I Hagalund (Taskumatti rummet) är det kl.13.30 måndagar,  12 okt, 2 nov. och 7 dec. Anmälning till Christina Rantasaari tel. 0407394137

IT Problem. Det går även att ringa till  SPF  IT-specialister Andreas Höglund (0405921390) och Robert Riska (0405793207).​

 

Furorna

Furornas övningar hålls under hösten 2020 på Lagstads Hembygdsgård tisdagar kl. 13.00-17.00 i grupper.

 

boccia hösten 2020.

Boccia- hobbygruppen har börjat sin verksamhet i Dalsvik Bollhallen denna höst den 10.9.2020. Dalsvik bollhallen är också reserverad för oss som tidigare. Vi öppnar säsongen kl. 9:45 och dörrarna till omklädningsrummen öppnas kl. 9:00 den 10.9.

Alla är hjärtligt välkomna!

Läs mera under Motion sidan

 

Hösten 2020 

ZOOM-träffar

För de medlemmar som har internet kommer ESP att ordna träffar i form av temamöten via Zoom-programmet. Se mera under verksamhet.

      

 

 

 

ESP Program i Hagalund servicecentral. Västanvindvägen 1, III vån.

Inget program ännu för hösten 2020.

ESP Program i Esbo centrums servicecentral. Kamrersvägen 3, våning III

Inget program ännu för hösten 2020. 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter
Ordförande Gustav Båsk
mobil: 0500100 172
gustav( åt)bask.fi
Viceordförande Veronica Biaudet
mobil 0400445069
veronica.biaudet( åt)gmail.com

 

ESP:s Facebook-sida