ESP, Esbo svenska pensionärer rf

ESP, Esbo svenska pensionärer rf med över 900 medlemmar, är en opolitisk ideell förening med Esbo stad som hemort. Föreningens främsta uppgift är att aktivera pensionärerna, samt bevaka pensionärernas intressen. Den huvudsakliga verksamheten sker i lokala klubbar som finns på olika håll i Esbo.

För mera information om ESP, se presentation och styrelse
(klicka på de blå och understreckade länkarna för att se mer information)

Det lider mot jul Julkonsert med Furorna

Fredag 14.12.2018 kl. 18.00  i Esbo domkyrka

Teresa Wikström, sång, Åsa Gustavsson, flöjt

Amanda Henriksson, piano, Lindroos, dirigent

Vi firar i år 25-årsjubileum och avslutar året med att bjuda in till en härlig julkonsert

i den stämningsfulla gamla gråstenskyrkan i Esbo.

På programmet står traditionell och omtyckt julmusik.

Inträdet till konserten är fritt och programmet kostar 10 euro.


ESP Program i Hagalund för alla medlemmar

Onsdag 19.12.2018 kl. 14. i Hagalund servicecentral.

Glögg och Julsånger med Håkan Wikman och Furorna.

 

 

 

Kontaktuppgifter
Ordförande Gustav Båsk
mobil: 0500-100 172
gustav( åt)bask.fi
Viceordförande Benita Bärlund
mob. 050-591 1399
benita.barlund( åt)kolumbus.fi

 

ESP:s Facebook-sida