ESP, Esbo svenska pensionärer rf

ESP, Esbo svenska pensionärer rf med över 900 medlemmar, är en opolitisk ideell förening med Esbo stad som hemort. Föreningens främsta uppgift är att aktivera pensionärerna, samt bevaka pensionärernas intressen. Den huvudsakliga verksamheten sker i lokala klubbar som finns på olika håll i Esbo.

För mera information om ESP, se presentation och styrelse
(klicka på de blå och understreckade länkarna för att se mer information)

 

 

Zoomprogram onsdag 29.9 kl. 13.00. 

Läkare Pehr Löv. Han berättar om coronaläget och hur vi kan ha möten och resor.

ESP:s medlemmar får en länk via INFO brevet.

 

Boccia hobbygruppen informerar!

Äntligen kan vi börja våra Boccia-sammankomster i Dalsvikbollhallen, efter alla Korona-restriktioner som hindrat oss från vår verksamhet.

Vi kommer att börja vår kära hobby den 2.9.2021. Vi är nu i princip alla två gånger koronavaccinerade, så vi kan rätt tryggt sammankomma inkommande höst. Vi kommer att fortsätta med användning av ansiktsmasker och handskar då vi träffas. Handhygienen skall vi fortsätta att vara noga med om.

Håkan Nyman, ordf., mob 040 839 2582, e-mail karl.hakan.nyman@gmail.com

 

IT-handledning

Andres Höglund håller IT stöd för en person i taget, 30 min. Måndag 4. 10 kl. 13 -16.

Vi återgår till gamla platsen = Hagalund servicecentral. Västanvindvägen 1, III vån. ADB (ATK) -rummet. Christina Rantasaari, tel. 040739 4137 tar emot bokningar.

Fortsättningsvis går det att ringa Andreas Höglund 6405921390  vid IT-frågor och problem.

 

Furorna

Furornas övningar hålls nu via Zoom. 

 

 

OBS! Vi önskar påminna våra medlemmar att alla deltar i ESP:s möten och aktiviteter på eget ansvar. I dessa coronatider uppmanar vi att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och använda munskydd i buss och metro. Vänligen bli hemma om du inte känner dig frisk.

      

ESP Program i Hagalund servicecentral. Västanvindvägen 1, III vån.

När vi kan börja åter klarnar under hösten 2021.

ESP Program i Esbo centrums servicecentral. Kamrersvägen 3, våning III

När vi kan börja åter klarnar under hösten 2021.

 

Kontaktuppgifter
Ordförande Gustav Båsk
mobil: 0500100 172
gustav( åt)bask.fi
Viceordförande Veronica Biaudet
mobil 0400445069
veronica.biaudet( åt)gmail.com

 

ESP:s Facebook-sida