ESP, Esbo svenska pensionärer rf

ESP, Esbo svenska pensionärer rf med över 900 medlemmar, är en opolitisk ideell förening med Esbo stad som hemort. Föreningens främsta uppgift är att aktivera pensionärerna, samt bevaka pensionärernas intressen. Den huvudsakliga verksamheten sker i lokala klubbar som finns på olika håll i Esbo.

För mera information om ESP, se presentation och styrelse
(klicka på de blå och understreckade länkarna för att se mer information)

 

ESP Höstresa till Tartu, Estland 16-18.10.2019. Musikalen Les Miserables ingår. Frimans resor ordnar. Pris 375 euro/person. Mera info här.

 

Sommar Cafe.  

Träffarna på  på cafe börjar onsdag 5 juni. Alla medlemmar är välkomna till dessa träffar. Läs mera här.

Esboviken träffas på PikkuLaiva onsdagar kl.10. 

Hagalund  (Nytt café sökes.) onsdagar kl.14.

Gäddvik-MattbyCafé Mellsten varje onsdag kl. 15.00 förutom 12.6. och 31.7.  Välkommen!

Kyrobyn Torsdagar kl. 11.30 Esbo torget, fösta våningen. För alla och petanque spelare.

Köklax träffas torsdagar efter petanque på kaffe på Leva o Bo ca. kl.12.

 

Petanque börjar. Vi spelar på tre planer i Esbo. Kanske vi kan börja spela måndagen 6 maj kl. 10. Vi brukar ha 10 grader som minimi och 25 grader som maxi temperatur i Gäddvik och naturligtvis snö- och regnfritt väder.

Gäddvik måndagar kl. 10 på till sandgropens plan på Lakvägen 6 (Info Carl-Göran Sten, 0505210940)
Kyrkobyn på torsdagar kl.10 på bollplan bakom Brunnsmästarns simhall, Kyrkogatan 9
Köklax på torsdagar kl.10, på sportplanen i Glasdalen. 

Torsdag 27.6.  kl. 13.00 -  Lunch på Restaurang SOLVIKEN i Nordsjö. Vi hade 23 deltagare.

Onsdagen 31.7. Vi åker till Pentala Skärgårdsmuseum med Esbo skärgårds reguljära båtar (tidtabell i bilagan). Vi har guidning i museet kl.13 och 13.30, sjunger sommarsånger tillsammans med Håkan Wikman kl.13-14! Egna strövtåg på ön är att rekommendera likaså egen picnic.  Om man vill äta lunch på Paven så förhandsanmälan. Mera info här!

 

TILL SKÄREN! - sommarkonsert i Barösund Söndag 4.8.2019 kl. 16

Föreningshuset Walhalla i Barösund, Gamelikören, Håkan Wikman, dirigent

Pensionärskören Furorna, Sofia Lindroos, dirigent

Fritt inträde - program 10 euro

 

PensionärsGolf på Gumböle Golf, onsdagen 7.8.2019 kl. 10.00 ->  Ordnas av Esbo svenska Pensionärer och Esbo Hembygdsförening. Mera info här.


 

Kontaktuppgifter
Ordförande Gustav Båsk
mobil: 0500-100 172
gustav( åt)bask.fi
Viceordförande Benita Bärlund
mob. 050-591 1399
benita.barlund( åt)kolumbus.fi

 

ESP:s Facebook-sida