ESP, Esbo svenska pensionärer rf

ESP, Esbo svenska pensionärer rf med över 900 medlemmar, är en opolitisk ideell förening med Esbo stad som hemort. Föreningens främsta uppgift är att aktivera pensionärerna, samt bevaka pensionärernas intressen. Den huvudsakliga verksamheten sker i lokala klubbar som finns på olika håll i Esbo.

För mera information om ESP, se presentation och styrelse
(klicka på de blå och understreckade länkarna för att se mer information)

 

ESP i Hagalund servicecental, Västanvindsgränden 1A, 3 vån.

 

Ons 20.11 kl.14.00 Minne och hörsel . Ett anförande med temat "Minne och hörsel". Dessa frågor brukar väcka intresse och diskussion. Ställer gärna min expertis till förfogande. 

Anita Valjakka, audionom, geronom, sjukskötare

Specialist inom företagshälsovård och hörselskyddPaste

Ons 4.12 kl. 14.00 risgrynsgröt och gögg kl. 15.00 julsånger.     

Vi samlar in 4 euro för att täcka en del av kostanderna för grör och glögg.

 

Furornas julkonsert är tisdag 17.12 kl. 18.00 i Olars kyrka

Gratis inträde, programblad 15,- glöggservering i pausen.

Argentumkören från Åbo medverkar, dirigenter Sofia Lindroos, Henrica Lillsjö, organist Anne Hätönen. Informera i klubbarna, välkomna!

                                                                                                            

 

IT drop-in verkstad. Kl. 13.30-15.30. Start måndag 2.9, även må 7.10, må 4.11 må 2.12

Expert Robert Riska från SPF, Folkhäsanhuset i Hagalund, Vindgränden 6.

 

Kontaktuppgifter
Ordförande Gustav Båsk
mobil: 0500-100 172
gustav( åt)bask.fi
Viceordförande Benita Bärlund
mob. 050-591 1399
benita.barlund( åt)kolumbus.fi

 

ESP:s Facebook-sida