ESP, Esbo svenska pensionärer rf

ESP, Esbo svenska pensionärer rf

IT-handledare / webbansvariga


Föreningens IT-handledare och webbansvarig.

Gustav Båsk

Klubbarnas IT-handledare och webbansvariga
Alberga
IT och webb: Åsa Laukonlinna
mob. 040-867 2675, e-post asa.laukonlinna( åt)gmail.com
Dalsvik
webb: Tor-Erik Lindholm
mob. 0500-106 040, e-post teli( åt)elisanet.fi
Esbo Kyrkoby
IT och webb: Per-Erik Laxén och  Kerstin Sundberg
mob. 040-583 0391, e-post pererik.laxen( åt)gmail.com
Esboviken
IT och webb: Olof Renvall
mob. 0400528257, e-post olof.renvall (åt) gmail.com
Gröndal
Se Esbo svenska pensionärer rf
Gäddvik-Mattby
IT och webb: Kurt Pekkanen
mob. 040-511 1929, e-post kurt.e.pekkanen( åt)pp.inet.fi
Hagalund
webb: Christina Rantasaari
mob. 040-739 4137, e-post rantasaari( åt)pp.inet.fi

Köklax
webb: Kerstin Laakso
mob. 0500-311 698, e-post kerstin.laakso( åt)gmail.com
Olars
IT: Carl-Göran Sten
mob. 050-521 0940, e-post carl-goran.sten( åt)elisanet.fi
webb: Caj Kortman
mob. 040-592 7434, e-post caj.kortman( åt)gmail.com