ESP, Esbo svenska pensionärer rf

ESP, Esbo svenska pensionärer rf -  styrelsen 2021


Ordförande Gustav Båsk
mob. 0500-100 172, e-post gustav( åt)bask.fi

Vice ordförande Veronica Biaudet
mob. 040 044 5069, e-post veronica.biaudet(åt)gmail.com

Sekreterare Brita Pawli
mob. 040-553 9599, e-post brita.pawli( åt)hotmail.com

Kassör Carita Sormunen
mob. 050 051 3563, e-post carita.sormunen( åt)welho.com

Klubbarnas representanter
Alberga

Ordinarie: Ingegerd Blomander
mob. 040-704 9305, e-post inge.blomander( åt)gmail.com
Ersättare: Åsa Laukonlinna
mob. 045 345 5562, e-post asa.laukonlinna( åt)gmail.com

Dalsvik
Ordinarie: Ulf Johansson
mob. 040 052 0802, e-post ulf.edvard.johansson(åt)gmail.com
Ersättare: Inge-Gerd Berghäll
mob. 050 321 6898, e-post inge-gerd.berghall (åt) elisanet.fi

Esboviken
Ordinarie: Olof Renvall
mob. 040 052 8257, e-post olof.renvall( åt)gmail.com
Ersättare: Kay Grahn
mob. 040 553 8768 , e-post kayc.grahn(åt)gmail.com

Gäddvik-Mattby
Ordinarie: Veronica Biaudet
mob. 040 044 5069, e-post veronica.biaudet(åt)gmail.com
Ersättare: Erik Henrikson
mob. 040 741 1333, e-post erikhenrikson1(åt)gmail.com

Hagalund
Ordinarie: Hans Lindqvist

mob. 0400 443 579, e-post hansinnettiosoite(åt) gmail.com
Ersättare: Dorita Rasinaho
mob. 044 523 1091, e-post  dorita.rasinaho(åt)hotmail.fi

Kyrkoby
Ordinarie: Gun-Britt Lindqvist
mob. 040 505 4096, e-post gun-britt.lindqvist(åt)hotmail.com
Ersättare: Kerstin Sundberg

mob. 045 352 3012, e-post kerstin.sundberg(åt)yahoo.com


Köklax
Ordinarie: Stig Ahlgren
mob. 050-599 1718, e-post stig.ahlgren( åt)kolumbus.fi
Ersättare: Kerstin Laakso
mob. 050 031 1698, e-post kerstin.laakso(åt)gmail.com

Olars
Ordinarie: Johan Stigzelius
mob. 050 040 5478, e-post jstigzelius (åt) gmail.com
Ersättare: Carl-Göran Sten
mob. 050 5210 940, e-post carl-goran.sten( åt)elisanet.fi


2.7.2021 GB