ESP, Esbo svenska pensionärer rf

ESP, Esbo svenska pensionärer rf -  styrelsen 2022

Styrelsen för 2022 är vald 25.2.2022, nästan lika som här under för 2021. När protokollet är godkänt ändras listan till 2022 version.

 

Listan för 2021
Ordförande Gustav Båsk
mob. 0500-100 172, e-post gustav( åt)bask.fi

Vice ordförande Veronica Biaudet
mob. 040 044 5069, e-post veronica.biaudet(åt)gmail.com

Sekreterare Brita Pawli
mob. 040-553 9599, e-post brita.pawli( åt)hotmail.com

Kassör Carita Sormunen
mob. 050 051 3563, e-post carita.sormunen( åt)welho.com

Klubbarnas representanter
Alberga

Ordinarie: Ingegerd Blomander
mob. 040-704 9305, e-post inge.blomander( åt)gmail.com
Ersättare: Åsa Laukonlinna
mob. 045 345 5562, e-post asa.laukonlinna( åt)gmail.com

Dalsvik
Ordinarie: Ulf Johansson
mob. 040 052 0802, e-post ulf.edvard.johansson(åt)gmail.com
Ersättare: Inge-Gerd Berghäll
mob. 050 321 6898, e-post inge-gerd.berghall (åt) elisanet.fi

Esboviken
Ordinarie: Olof Renvall
mob. 040 052 8257, e-post olof.renvall( åt)gmail.com
Ersättare: Kay Grahn
mob. 040 553 8768 , e-post kayc.grahn(åt)gmail.com

Gäddvik-Mattby
Ordinarie: Veronica Biaudet
mob. 040 044 5069, e-post veronica.biaudet(åt)gmail.com
Ersättare: Erik Henrikson
mob. 040 741 1333, e-post erikhenrikson1(åt)gmail.com

Hagalund
Ordinarie: Hans Lindqvist

mob. 0400 443 579, e-post hansinnettiosoite(åt) gmail.com
Ersättare: Dorita Rasinaho
mob. 044 523 1091, e-post  dorita.rasinaho(åt)hotmail.fi

Kyrkoby
Ordinarie: Gun-Britt Lindqvist
mob. 040 505 4096, e-post gun-britt.lindqvist(åt)hotmail.com
Ersättare: Kerstin Sundberg

mob. 045 352 3012, e-post kerstin.sundberg(åt)yahoo.com


Köklax
Ordinarie: Stig Ahlgren
mob. 050-599 1718, e-post stig.ahlgren( åt)kolumbus.fi
Ersättare: Kerstin Laakso
mob. 050 031 1698, e-post kerstin.laakso(åt)gmail.com

Olars
Ordinarie: Johan Stigzelius
mob. 050 040 5478, e-post jstigzelius (åt) gmail.com
Ersättare: Carl-Göran Sten
mob. 050 5210 940, e-post carl-goran.sten( åt)elisanet.fi


2.7.2021 GB