ESP, Esbo svenska pensionärer rf

ESP, Esbo svenska pensionärer rf -  styrelsen 2019


Ordförande Gustav Båsk
mob. 0500-100 172, e-post gustav( åt)bask.fi

Vice ordförande Benita Bärlund
mob. 050-591 1399, e-post benita.barlund(åt)kolumbus.fi

Sekreterare Brita Pawli
mob. 040-553 9599, e-post brita.pawli( åt)hotmail.com

Kassör Carita Sormunen
mob. 0500-513 563, e-post carita.sormunen( åt)welho.com

Klubbarnas representanter
Alberga

Ordinarie: Ingegerd Blomander
mob. 040-704 9305, e-post inge.blomander( åt)gmail.com
Ersättare: Åsa Laukonlinna
mob. 040-867 2675, e-post asa.laukonlinna( åt)gmail.com

Dalsvik
Ordinarie: Ulf Johansson
mob. 0400 520 802, e-post ulf.edvard.johansson(åt)gmail.com
Ersättare: Carl-Adam Haeggström
mob. 040 836 1579, e-post aba.haeggstrom (åt) gmail.com

Esboviken
Ordinarie: Olof Renvall
mob. 0400-528 257, e-post olof.renvall( åt)gmail.com
Ersättare: vacant
mob. , e-post

Gröndal
Ordinarie: vakant. ESP sköter tillfälligt.
Ersättare: vakant

Gäddvik-Mattby
Ordinarie: Benita Bärlund
mob. 050-591 1399, e-post benita.barlund( åt)kolumbus.fi
Ersättare: Kristina Burmeister
mob. 040 849 2301, e-post kristina.burmeister (åt)gmail.com

Hagalund
Ordinarie: Hans Lindqvist

mob. 0400 443 579, e-post hansinnettiosoite(åt) gmail.com
Ersättare: Anne Soljaga
mob. 050 330 6362, e-post asoljaga (åt)outlook.com

Kyrkoby
Ordinarie: Per-Erik Laxén
mob. 040-583 0391, e-post pererik.laxen( åt)gmail.com
Ersättare: vakant


Köklax
Ordinarie: Stig Ahlgren
mob. 050-599 1718, e-post stig.ahlgren( åt)kolumbus.fi
Ersättare: Holger Nieminen
mob. 050 545 8460

Olars
Ordinarie: Bengt Juselius 
mob. 0500-319 598, e-post bengt_juselius (åt) yahoo.se
Ersättare: Carl-Göran Sten
mob. 050 5210 940, e-post carl-goran.sten( åt)elisanet.fi


12..3.2019 GB