ESP, Esbo svenska pensionärer rf

Ordförandens spalt

ESP firar 50 års, publicerat 8.6.2022

I september ger vi ut en festskrift, som beskriver föreningens verksamhet. I inledningen konstateras behovet av en pensionärsförening:

I Esbo svenska församling noterade man på 1960-talet ett allt större antal gamla och ensamma medlemmar. Till församlingen, som bestod av svenskspråkiga bosatta i både Esbo och Grankulla, anställdes på en diakonissavakans sjuksköterskan Harriet Strengell, idag Wahlsberg-Tiderman. På olika håll i Esbo och Grankulla startade hon verksamhet i små kretsar av åldringar, som pensionärerna kallades på den tiden. Kretsarna inleddes med en halvtimmes gymnastik varpå följde temaprogram. Tanken, att det fanns behov av mer verksamhet för de äldre och att det fanns mycket, som de äldre kan, vill och själva borde få ta ansvar för, växte sig allt starkare.

 I början av 1970-talet var tiden inne att grunda en förening. På min fråga, i maj 2022, hur man kallade till det första mötet, berättade Harriet Wahlsberg–Tiderman att det skedde via en förhandsnotis på dagbokssidan i HBL. Därtill hade hon låtit budet om mötet gå inom kretsarna. Överstelöjtnant i.a. Georg Cederqvist, som strax skulle gå i pension från tjänsten som kyrkoekonom, tillfrågades, accepterade och medverkade i tillblivelsen av föreningen. Till församlingshemmet i Grankulla, där det första mötet hölls, 8 juni 1972, kom 48 personer. Redan 30 juni inlämnades en anmälan om grundandet av Esbo-Grankulla svenska pensionärsförening till föreningsregistret.

Till första ordförande valdes Georg Cederqvist, vice ordförande Karl-Viktor Ahokainen och sekreterare Maj-Lis Melander. Harriet Strengell representerade församlingen. Det är intressant att notera att i augusti samma år hölls Svenska pensionärsförbundets konstituerande möte i Helsingfors. Där var även Esbo-Grankulla svenska pensionärsförenings representant på plats.

 

Vi kommer att fira året med olika festligheter.

Festmiddag på Hanaholmens kulturcentrum den 30.9.22. Festtalet hålls av minister Pär Stenbäck. Vi har även annat program, bl.a. en snapsvisetävling.

Efter högmässan i domkyrkan söndagen 11.9 uppvaktar vi tidigare generationer med att tända ljus.

Festkaffe i klubbarna i september och oktober. Vi visar en videopresentation av ESP:s 50 år.

Festallsång på Glims torsdag 18.8 kl. 13.00 med Håkan Wikman.

ESP budkavle till Esbo stad. Stadsdirektör Jukka Mäkelä uppvaktas under Esboveckan, troligen 24 eller 25.8.22

Festskrift på 36 sidor publiceras i september. Den utdelas i klubbarna.

Ett inslag om festligheterna ingår i God Tid nr 6 i juni.

ESP webbplats, 20 års historiken finns redan införd och lika så ordförande genom tiderna.

 

 

Vi ser framemot våren

Just nu är det tråkiga tider emedan vår verksamhet ligger nere. När vi kan öppna upp klarnar hoppeligen i februari.

Lite kan vi dock göra även nu med temamöten på Zoom och promenader i naturen. Golfträningarna inne i den stora golfhallen i Finno har också kunnat fortsätta.

Vi har ett intressant år att se framemot. Vår 50-åriga verksamheten skall firas med en huvudfest i september och med festmöten i klubbarna.

Därtill skall vi skriva en Festskrift över ESP:s 50 år. I den kommer vi att belysa de olika årtiondena. Klubbarna får också sina sidor.

Jag hoppas alla medlemmar har fått sin tredje dos vaccin. Det bidrar till att hålla oss friska eller åtminstone att inte bli allvarligt sjuka.

22.1.22 Gustav Båsk

 

 

ESP inför hösten

Det blir intressant att få jobba med att aktivera ESP inför hösten. Det är klart att coronaepidemin ännu påverkar oss på många sätt. Vi bör nog vara försiktiga, men dubbelvaccin minskar dock risker för allvarlig sjukdom. Klubbarna startar sin verksamhet på olika sätt eftersom många normala mötesplatser inte kan användas. Vi får hyra andra mötesplatser och möjligen begränsa antalet deltagare.

Det är viktigt att boccia och vattengym kan åter starta redan i början av september.

Jag har noterat med glädje att klubbar gör utfärder, planerar teater- och operabesök. Inom ESP kommer vi att fortsätta med Zoom-möten med olika teman kanske två gånger per månad. Hoppas vi får igen intressanta föreläsare.

30.8.2021 Gustav Båsk

 

Våren gick i väntan på bättre tider. Vi kunde inte ha fysiska möten inne. För klubbarna var det möjligt att ordna promenader. I maj kunde vi starta även petanque, golfträningar och frisbeegolf. För ESP har det varit möjligt att ordna möten på distans på Zoom. Jag räknade att vi har sedan september hållit 31 olika möten med långt över 1000 deltagare. Kanske vi kan även på hösten fortsätta med de allmänna mötena på Zoom.

Vi lyckades hålla årsmötet på distans den 27 maj. Verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2020 godkändes och en styrelse för 2021 valdes. Nu kan styrelsen planera för hösten och kanske göra en exit-plan bort från coronatider.

Med dubbelvaccinering borde det vara möjligt att hålla åtminstone mindre möten.

För sommaren finns planer för en teaterutfärd till Raseborg i juli och allsång på Glims i augusti.

Trevlig sommar önskas alla medlemmar!

Gustav Båsk

 

Vi väntar på sommaren

Vaccineringen av personer som snart är 80 år eller äldre är på gång i Esbo. Det är de rätt små leveranserna av vaccin som bromsar på takten av arbetet. Det är först i april som den stora gruppen 70-åringar är i tur att vaccineras.

För ESP betyder det att det blir få möjligheter till seniormöten. Våren gör att det nog går lättare att ordna t.ex. promenader ute. Jag hoppas denna verksamhet kan breda ut sig. Kanske kan vi lite senare starta boccia och golfträningar. Vi fortsätter med tematräffar på onsdagar på distans via ZOOM.

Svenska pensionärsförbundet skapar aktivitet med en serie underhållningsprogram. Det först programmet är redan söndagen den 28.2. Se närmare på www.spfpension.fi och på sista sidan av God Tid nr. 2.

ESP årsmöte flyttas till maj så att vi kan sannolikt träffas fysiskt och hålla ett tryggt möte.Beträffande sommar kan vi vara mera optimistiska. Jag hoppas att det blir utfärder, sommarteater, petanque, golf och annat trevligt.

Gustav Båsk 25.2.2021

 

Vi börjar igen på våren

Det var i mitten av mars 2020 som vi stoppade verksamheten inom ESP. Visst har vi haft lite verksamhet på hösten. Det har skett med bl.a. med mindre möten, promenader, boccia, vattengym och IT-stöd. Därtill har vi haft tema-möten på distans via Zoom. Nu i december är allt igen stoppat. På TV har vi sett att det redan ske vaccination av folk i Stor Britannien. I Esbo äldreråd framkom att det till Esbo kommer 6000 doser vaccin i januari. Dessa går till seniorer på vårdhem och till dem som har hemvård. Därtill får personalen för denna verksamhet sin dos vaccin. När sedan Esbos 40. 000 seniorer får vaccin är ännu oklart. Dock kan vi antaga att även ESP:s medlemmar får snart vaccin. Efter det kan vi så småningom starta upp med olika möten. Redan i januari fortsätter vi med Zoom möten. Kanske boccia och golfträning i hall börjar i januari eller februari. Jag hoppas vi kan ha den traditionella allsången i Glims i juni.

Före allt detta får vi fortsätta med munskydd, tvätta händerna och hålla avstånd. Därtill är det bra att jultiden bara träffa familjemedlemmar i små grupper.

Jag får önska våra medlemmar en God Jul och ett bättre År 2021.

Gustav Båsk

14.12.2020

 

 

Bästa medlem i Esbo svenska pensionärer rf

För att nå dig i någon av våra klubbar sänder vi ett traditionellt brev per post. 

(Vi har postat detta brev till medlemmas som inte har e-post.).

Coronaviruset har medfört många problem i våra liv. Vardagen har förändrats till något vi inte är vana vid. Därtill verkar epidemin att fortsätta långt in på år 2021.

Även vår klubbverksamhet har begränsats eller förändrats. För att trygga seniorer i äldreboenden får klubbarna inte hålla där möten som tidigare. Leva och Bo i Köklax, Alberga och Esboviken ger inte utrymmen för våra möten. Samma gäller för Silvermånen och Silverörnen.

Även Esbo servicecentral i Hagalund, Esbo centrum och Gäddvik har sådana begränsningar att vi inte kan hålla där möten som tidigare.

 

Vad kan vi göra?  Klubbarna har under sommaren varit aktiva. Det har spelats petanque och ordnats träffar sommarcafé. Nu under hösten får vi hitta på annat. På ESP styrelsemöte 11.9 diskuterades olika möjligheter.

Boccian har startat i Dalsvik bollhall med iakttagandet av rådande coronadirektiv.

Vattengym har startat i Mellersta Esbos simhall, öppen för alla. Deltagandet sker på eget ansvar.

Seniordansen ordnas i samarbete med Arbis. Var dansen kan hållas är ännu öppet.

Några klubbar ordnar även promenader.

 

Var kan man träffas? Lagstads hembygdsgård används av Kyrkobyn. Thorstorp i Alberga är en möjlighet för Dalsvik och Alberga.

Gäddvik-Mattby har tankar på att ordna träffar i Haukisali.

 

När är möten? Klubbarnas info finns på HBL:s evenemangspalt på måndagar. E-post sänds till dem som klubben kan nå den vägen.

 

Klubbträffar: Hagalund har pratklubb på Tarina café på onsdagar.  Man kan promenera i grupp före träffen.

Mattby-Gäddvik har caféträffar, promenader, museibesök, biobesök och medlemsmöten på Haukitalo

 

I Olars ordnas det skogspromenader.  Möjlighet att träffas på restaurang utreds.

Esboviken har som egen specialitet boccia på tisdagar nära till Stenviks fotbollsplan.

Frågesportens ESP-final för ett lag från varje klubb hålls fredagen den 23.10. Det är Gäddvik-Mattby som gör frågorna och finalen hålls i Församlingsgården. Två trubadurer kommer även att uppträda.

 

IT-stöd för mobiltelefoner, läsplattor och PC ges i Svenska pensionärsförbundets regi både i Entresse biblioteket i Esbo centrum och Sokos Hotel Tapiola Garden i Hagalund.

I Entresse (Gula rummet) är det kl. 13 fredagar 9 okt. 13 nov. och 11 dec.                                    

Förhandsanmälan till Kerstin Sundberg, tel. 0405653072

I Tapiola Garden (Taskumatti kabinettet) är det kl. 13.30 måndagar 12 okt. 2 nov. och 7 dec.

Förhandsanmälan till Christina Rantasaari tel. 0407394137

Esbo 18.9.2020 

Med bästa hälsningar

Gustav Båsk                     Veronica Biaudet                                                     Brita Pawli

ordförande                      viceordförande                                                        sekreterare

tel. 0500100172               0400445059                                                            0405539599

 

Ring gärna så kan vi ge mera information.

PS! Kommer din tidning God Tid till gammal eller fel adress? 

Ring Åsa Andersson tel. 040 578 3078 på Svenska pensionärsförbundet, så ändrar vi adressen. Om du bor på ett serviceboende eller äldreboende kan du även få tidningen dit. 

 

 

Hösten 2020

Hur hösten kommer att bli är ännu oklar. Det verkar som vi inte

kan ha vanlig mötesverksamhet. Esbo stad har begränsat

användingen av möteslokaler. Covid-19 viruset är orsaken.

Jag hoppas klubbarna kan ännu fortsätta med promenader, kanske café träffar och petanque. 

Vi får nog försöka ordna program via ZOOM-mötesplatsen på internet. Den är tyvärr inte så lätt för många att använda. Vi för dock försöka.

Gustav Båsk 23.8.2020

 

Sommarverksamheten 2020

Krisen med coronaviruset fortsätter i Finland. Vi ser att spridningen av viruset har minskat i Finland så skolor kan öppna 14 maj och större möten med 50 personer blir möjlig i juni.

För oss äldre alltså + 70 år är riskerna för viruset ännu stora. Vi kan nog motionera ute och gå till butiken. Dock bör vi hålla 2 meters avstånd till andra. För Esbo svenska pensionärer betyder det att vi inte kan ha gemensamma utfärder, teaterbesök eller allsångs träffar. Alltså sådan får vi skjutas framåt.

Jag hoppas ändå att vi kan spela petanque i mindre skala och kanske träffas för ”sommarcafé” på uteterrasser. Det gäller att hålla avstånd och tvätta händerna.

Vi har nu en viss mötesaktivitet via internet med mötesprogrammet Zoom. Olars har redan haft flera allmänna möten. Även ESP-styrelsen, styrelsen för klubbarna Gäddvik-Mattby och Hagalund har Zoom-möten. Det är möjligt att vi delvis får fortsätta och utvidga denna form av Zoom-träffar.

Hur hösten kommer att bli är ännu helt oklart. Hoppas vi kan ha vanliga mötet.

Det finns dock en del som tror att det finns begränsningar resten av året.

Gustav Båsk 5.5.2020