ESP, Esbo svenska pensionärer rf

Ordförandens spalt

 

 

Verksamhet i mellersta Esbo

I Hagalund har ESP haft allmänna program redan ett par år. Detta sedan det blev bra utrymme i Hagalund nya servicecentral. Programmen har nått en regelbunden publik i södra Esbo.

I Esbo centrum har vi nu fått en ny servicecentral med stora utrymmen. Kyrkoby pensionärsklubben har nu sina möten i centralen sedan förra hösten.

ESP har fått tillfälle att en gång i månaden hålla även där program. Vi startar 22 januari med Ulf Johansson som berättar om Esbos uppkomst och historia. Vi fortsätter i februari med Gita Klingenberg-Perälä som behandlar familjejuridik.

Från Svenska pensionärsförbundet får vi besök av Andreas Höglund och Robert Riska i mars. De talar upp populära appar, som vi kan använda på våra smarttelefoner. Detta program har varit mycket populärt i Hagalund.

I april tar Anita Valjakka upp ”Minne och hörsel”. På ett visuellt och praktiskt sätt framför hon betydelsen av god hörsel. Även vad som kan göras vid hörselsvårigheter. Detta program sker i samarbete med Kyrkoby klubben.

Många av oss pensionärer kämpar med att får våra smarttelefoner och läsplattor att fungera. På våra PC:n finns det även många olika problem. I Folkhälsan huset i Vindängen har vi redan flera år hållit IT-verkstad en gång i månaden. Nu har vi fått möjlighet att utvidga även denna verksamhet. En fredag kl.13 varje månad kommer vi att ha IT-verkstad även i Esbo centrum. Jag hoppas dessa tillfällen blir lika välbesökta som i Vindängen.

Till Esbo centrum är det möjligt att komma med lokaltåget från Köklax eller Alberga riktningen. Från Esbo station är det inte så lång väg till servicecentralen, Kamrersvägen 3, våning III. Under huset finns även riktigt med parkerings platser.

Gustav Båsk

4.1.2020