ESP, Esbo svenska pensionärer rf

Ordförandens spalt

Hösten 2020

Hur hösten kommer att bli är ännu oklar. Det verkar som vi inte

kan ha vanlig mötesverksamhet. Esbo stad har begränsat

användingen av möteslokaler. Covid-19 viruset är orsaken.

Jag hoppas klubbarna kan ännu fortsätta med promenader, kanske café träffar och petanque. 

Vi får nog försöka ordna program via ZOOM-mötesplatsen på internet. Den är tyvärr inte så lätt för många att använda. Vi för dock försöka.

Gustav Båsk 23.8.2020

 

Sommarverksamheten 2020

Krisen med coronaviruset fortsätter i Finland. Vi ser att spridningen av viruset har minskat i Finland så skolor kan öppna 14 maj och större möten med 50 personer blir möjlig i juni.

För oss äldre alltså + 70 år är riskerna för viruset ännu stora. Vi kan nog motionera ute och gå till butiken. Dock bör vi hålla 2 meters avstånd till andra. För Esbo svenska pensionärer betyder det att vi inte kan ha gemensamma utfärder, teaterbesök eller allsångs träffar. Alltså sådan får vi skjutas framåt.

Jag hoppas ändå att vi kan spela petanque i mindre skala och kanske träffas för ”sommarcafé” på uteterrasser. Det gäller att hålla avstånd och tvätta händerna.

Vi har nu en viss mötesaktivitet via internet med mötesprogrammet Zoom. Olars har redan haft flera allmänna möten. Även ESP-styrelsen, styrelsen för klubbarna Gäddvik-Mattby och Hagalund har Zoom-möten. Det är möjligt att vi delvis får fortsätta och utvidga denna form av Zoom-träffar.

Hur hösten kommer att bli är ännu helt oklart. Hoppas vi kan ha vanliga mötet.

Det finns dock en del som tror att det finns begränsningar resten av året.

Gustav Båsk 5.5.2020

 

 

 

Coronaviruset och ESP

Vår verksamhet i ESP har stannat för hela våren.

Seniorer över 70 skall inte ha kontakt med övrig befolkning.

Dock får man gå till butiken och på promenad.

Hur långt uppehållet blir i vår verksamhet är helt oklart.

 

Det skulle vara trevligt att ha allsång på Glims torsdag 4 juni.

Vi har även beställt biljetter till Peter Pan lördag 11 juli i Raseborg. Vi hade tänkt oss två bussar. Det fanns även planer för utfärd till Kottby  och skärgårdskryssning med lunch.

Därtill golf i augusti. Vad som kan förverkligas återstår att se.

Sköt om er, tvätta händer och promenera ute.

För mera information kontakt mig, Gustav Båsk

 

Verksamhet i mellersta Esbo

I Hagalund har ESP haft allmänna program redan ett par år. Detta sedan det blev bra utrymme i Hagalund nya servicecentral. Programmen har nått en regelbunden publik i södra Esbo.

I Esbo centrum har vi nu fått en ny servicecentral med stora utrymmen. Kyrkoby pensionärsklubben har nu sina möten i centralen sedan förra hösten.

ESP har fått tillfälle att en gång i månaden hålla även där program. Vi startar 22 januari med Ulf Johansson som berättar om Esbos uppkomst och historia. Vi fortsätter i februari med Gita Klingenberg-Perälä som behandlar familjejuridik.

Från Svenska pensionärsförbundet får vi besök av Andreas Höglund och Robert Riska i mars. De talar upp populära appar, som vi kan använda på våra smarttelefoner. Detta program har varit mycket populärt i Hagalund.

I april tar Anita Valjakka upp ”Minne och hörsel”. På ett visuellt och praktiskt sätt framför hon betydelsen av god hörsel. Även vad som kan göras vid hörselsvårigheter. Detta program sker i samarbete med Kyrkoby klubben.

Många av oss pensionärer kämpar med att får våra smarttelefoner och läsplattor att fungera. På våra PC:n finns det även många olika problem. I Folkhälsan huset i Vindängen har vi redan flera år hållit IT-verkstad en gång i månaden. Nu har vi fått möjlighet att utvidga även denna verksamhet. En fredag kl.13 varje månad kommer vi att ha IT-verkstad även i Esbo centrum. Jag hoppas dessa tillfällen blir lika välbesökta som i Vindängen.

Till Esbo centrum är det möjligt att komma med lokaltåget från Köklax eller Alberga riktningen. Från Esbo station är det inte så lång väg till servicecentralen, Kamrersvägen 3, våning III. Under huset finns även riktigt med parkerings platser.

Gustav Båsk

4.1.2020